Tadeusz BRZOZOWSKI
Alojzy BUNSCH
Tadeusz CHRZANOWSKI
Leon CHWISTEK
Jan CYBIS
Jan EKIERT
Stanisław GRABOWSKI
Henryk HERMANOWICZ
Adam HOFFMANN
Mieczysław T. JANIKOWSKI
Ewa KIERSKA
Marian KONARSKI
Edward KRASIŃSKI
Janina KRAUPE-ŚWIDERSKA
Jerzy KUJAWSKI
Danuta LESZCZYŃSKA-KLUZA
Arika MADEYSKA
Jerzy NOWOSIELSKI
Marek OBERLÄNDER
Hanna RUDZKA-CYBISOWA
Leon SCHOENKER
Marian SZULC
Stanisław WÓJTOWICZ
Zofia ŻEBROWSKA
Adam ŻEBROWSKI